Vår digitala lärplattform

Följ ditt barns lärande digitalt

I våra verksamheter använder vi oss av det digitala verktyget TYRA. Det är en app som förenklar kommunikationen mellan hemmet och förskolan. I Tyra-appen kan vårdnadshavare få information kring allt som sker i verksamheten och även ta del av förskolan viktiga dokument och datum för olika händelser t ex föräldramöten och utflykter. Med hjälp av Tyra hanterar pedagogerna barnens närvaro, frånvaro anmälningar och meddelanden från föräldrar.

Tyra används även till att skapa varje barns digitala portfolio som alltid är tillgänglig för vårdnadshavarna och på bloggen kan alla vårdnadshavare under terminerna få inblickar i barnens vardag på förskolan.

Personal

Vi som arbetar här

Montessoripedagoger, förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans för att visa var kunskap finns att hämta och visar hur materialen ska användas för att ge meningsfull träning för att sedan låta barnet arbeta självständigt. All onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling.