Föräldrarförening

Föräldrarförening

Grundläggande att vara delaktig i skolans utveckling

Medlemmar förväntas sympatisera med Montessoriförenignens grundläggande värderingar och vision. När man blir medlem i föreningen skriver man också på för att godkänna att man är delaktig i skolans utveckling.

Under sin tid på skolan förväntas:

Personal

Vi som arbetar här

Montessoripedagoger, förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans för att visa var kunskap finns att hämta och visar hur materialen ska användas för att ge meningsfull träning för att sedan låta barnet arbeta självständigt. All onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling.