Montessoriföreningen Marias organisation

Organisation

Föreningsstämman och styrelsen

Föreningsstämman är organisationens högst beslutande organ och väljer medlemmar ur föräldragruppen till styrelsen, för två år i taget, utifrån valberedningens förslag. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
Styrelsen har sju representanter som består av: styrelseordförande, vice ordförande, ekonomi, fastighet, sekreterare, intagnings ansvarig/ledamot, revisor. Vår rektor och skolchef är adjungerad i styrelsen och är med på alla styrelsemöten, då de ansvarar för den dagliga verksamheten, har tillsyn över personalen samt ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet våra styrdokument.

Rollfördelning i styrelsen:

Skolans verksamhet leds av rektor som har i uppdrag att leda och samordna Montessoriföreningen Marias verksamhet mot gemensamma mål och effektiv användning av resurser.

Personal

Vi som arbetar här

Montessoripedagoger, förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans för att visa var kunskap finns att hämta och visar hur materialen ska användas för att ge meningsfull träning för att sedan låta barnet arbeta självständigt. All onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling.
Placeholder

Christina Berntsson

Rektor
Förskolelärare & Montessoripedagog

Placeholder

Anna Ganelius

Skolchef
Förskolelärare & Montessoripedagog

Placeholder

Annika Wavik

Montessoripedagog

Placeholder

Mia Nyman

Barnskötare & Montessoripedagog

Placeholder

Linda Mattisson/Jonasson

Barnskötare

Placeholder

Christina Hansen

Barnskötare

Placeholder

Binto Sanyang

Barnskötare

Placeholder

Mona Ahrenbeck

Förskolelärare

Placeholder

Namn

Titel