Barns inflytande

Barns inflytande

Barns inflytande är en central del i vår verksamhet

Det är förskolan som lägger grunden för barnens förståelse för demokrati. Barnen behöver alltså möta demokrati dagligen. Det innebär att de ska få sin röst hörd och bli respekterade för sina tankar och åsikter, samtidigt som de lär sig lyssna på och respektera andra. Genom att arbeta aktivt med att uppmuntra barnen att säga sin åsikt och ge dem inflytande i sin vardag ökar också barnets förmåga att ta ansvar och egna initiativ.

Anpassar lärmiljön

Alla våra material är genomtänkta & har ett syfte

För att främja barns inflytande ser vi över våra material, anpassar lärmiljön och har medvetna närvarande pedagoger. Alla våra material är genomtänkta och har ett syfte, det är också pedagogen som presenterar materialen för barnen. Vi ser alltid till att materialen är hela och rena för att locka barnen. Våra material är alltid väl synliga för barnen så att de kan välja vad de vill göra. Genom att vara närvarande pedagoger kan vi lyfta barns tankar och åsikter för att anpassa miljön efter barngruppens behov. Dokumentation hjälper oss att synliggöra barnens inflytande, reflektionen är till för att förbättra och förändra verksamheten. Vi arbetar med barnintervjuer då vi ställer frågor till barnen kring deras inflytande.