Målsättning

FÖRSKOLANS MÅL

Målsättningarna för verksamheten på förskolan Montessoriföreningen Maria är att:

 • Bedriva montessoripedagogik i enlighet med Maria Montessoris filosofi
 • Samarbeta med föräldrarna för barnens bästa med utgångspunkt i Förskolans Läroplan 98/10. Allt arbete skall riktas mot att uppfylla förskolans målsättning och hålla den uppfylld. Förskolans energi skall i första hand användas för detta arbete.
 • Stimulera barnens individuella utveckling. Barnen skall ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och förmågor.
 • Hjälpa barnen att utveckla trygghet och självkänsla som ger dem inre harmoni och tillfredsställelse.
 • Respektera barnen som individer. Vi har tydliga regler och därefter frihet under ansvar.
 • Stärka barnens egen identitet och självkänsla.
 • Skapa en attraktiv miljö för barnen. Detta med avseende på såväl fysisk och kulturell som psykosocial miljö i förskolan.
 • Stimulera barnen att låta fantasin, känsloförmågan och intelligensen samverka. Helheten skapar resultat.
 • Skapa förutsättningar för barnen att hantera information på ett konstruktivt sätt. Förskolan måste visa var man kan finna information och kunskap. Hur man tillgodogör sig den, granskar, sovrar och känner lärandets glädje.
 • Förmedla känslan för lärandet som en av livets källor. Lärandet skall öva socialt samspel. Varje barn ska känna att de är en del av gruppen. Lekens betydelse är viktig. Vi benämner lek med arbete på Skutan.
 • Ge barnen förutsättningar att förstå alla tings samband på jorden. Skolan skall öppna barnens sinnen för naturen, vår och andras kultur.
 • Undervisningen skall utveckla barnens känsla för språket. Rikedom i utrycksförmåga och ordförråd ökar möjligheten och säkerheten i att använda språket.
 • Vi arbetar efter alla styrdokument.
 • Vi har handlingsplaner för allt. Säkerhet, diskriminering, likabehandling, arbetsmiljön, livsmedelshantering.

Lärarna

Montessoriföreningen Maria