Skutan

Vår avdelning för de lite större barnen (3-6 år) heter Skutan.
En dag på Skutan börjar med att några barn äter frukost. Övriga kommer in och sätter igång med något de har längtat efter att göra, eller vill fortsätta på något de tidigare påbörjat. De kanske håller på att måla, skapa, arbeta med ljuden eller siffrorna, sepla spel eller läsa bok.
Vi lärare inspirerar dem till att ta tag i nya saker som vi visar dem. Hyllorna är fulla av olika sensoriskt Montessorimateriel, mattemateriel, historiskt, geografiskt, naturinspirerat eller ljud för läsning. Det finns utrymme för roll-lekar, fantasilekar och fritt skapande.
När barnen blir fruktsugna tar de och äter en frukt. Sedan forsätter de med leken eller ”arbetet” som finns att göra tills vi ringer i klockan och då ska vi ha samling.
I samlingen pratar vi om vilken dag det är. Vi läser en bok eller lyssnar på musik av olika slag. Vi har mycket rörelser och drama. Dansa gör vi ofta, det blir väldigt roligt.
Vi sjunger sånger och pratar om rim o ramsor.
Två barn hjälper till att duka till lunchen. Sedan presenterar de maten för kamraterna. Vi äter mat från Husknuten. Gott och varierat. Fisk två gånger per vecka och kött och annat resten av dagarna.
Sedan går vi ut på vår härliga gård och leker med allt som finns. På måndagarna går vi på utflykt till skogen eller havet.
Vi går på teater  och konserter varje termin med alla barnen. Museer ibland. Vi åker skridskor med de äldsta barnen tre gånger per termin.
Vi äter mellanmål kl 14.30 och sedan forsätter barnen inne eller ute med sin härliga lek tills de blir hämtade.
Vi följer både Maria Montessoris tankar och vår läroplan för förskolan och det är väldigt roligt att kombinera detta.
Nöjda och trygga barn ger utvecklingsmöjligheter.
Nöjda och trygga lärare ger trygghet.

Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom att vi planerar, genomför, analyserar, följer upp och dokumenterar systematiskt under året, utvecklingen av barngruppens arbete och barnens lärandeprocess.

Pedagogerna på Skutan

Skutan