Föräldrakooperativ

“Det bästa med förskolan Montessoriföreningen Maria är att den är personlig. Ett exempel är att vi under vår sons inskolning fick bilder skickade till oss där vi kunde se att han lekte och hade skoj vilket kändes tryggt att se.”
/ Citat från förälder med barn på förskolan Montessoriföreningen Maria.

Montessoriföreningen Maria är ett föräldrakooperativ som bedriver förskoleverksamhet enligt montessoripedagogiken. Föreningens styrelse består av föräldrar samt förskolechefen. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och den pedagogiska delen sköts av personalen. Föreningen drivs och finansieras genom allmänna bidrag,kvartalsavgifter, stipendiebidrag och arbetsinsatser av föräldrarna.
Kooperativ innebär engagemang hos föräldrarna och ger en personlig relation till förskolan med god insyn i barnens vardag. Genom sin arbetsinsats får man möjlighet att påverka verksamheten. Alla familjer sitter i styrelsen någongång under två år av sitt medlemskap. De år man inte är med i styrelsen ingår man istället i en arbetsgrupp som till exempel gör inköp eller fixar inomhus. Ett par tillfällen per termin deltar man också i städning av förskolan tillsammans med andra föräldrar.

Vi är stolta över vår förskola!

Varje år genomför Göteborgs Stad en undersökning bland alla förskolor i Göteborg. Undersökningen besvaras av föräldrar och är till för att följa upp kvaliteten för omsorg och lärande.
Resultatet för vår förskola summeras med:

För Montessoriföreningen Maria är medelvärdena för samtliga frågor högre än snittet för samtliga förskolor“.

Det gläder oss särskilt att vi har höga betyg för områden om trygghet, trivsel, stimulans och lärande.