Praktisk Information

De första dagarna i en ny miljö med främmande människor kan vara svåra för ett barn. Vi försöker därför genomföra inskolningen så varsamt som möjligt. Inskolningen brukar ta ungefär två veckor men det kan variera från barn till barn. Under inskolningen är barnet på förskolan under en timme varje dag. Tidpunkten för inskolningstimmen varierar för att barnet skall få lära känna olika moment. Den första veckan är en förälder med under inskolningstimmen och den andra veckan lämnas barnet på förskolan en timme utan förälder. Under inskolningen har vi olika lekar och övningar i grupp, för att barnen skall lära känna varandra och få trygghet i gruppen.

Vi går igenom rutiner och nytt material med jämna mellanrum, så att barnen snart kommer att behärska sin nya miljö. Målet är att finna harmoni mellan enskilt arbete och gruppsamvaro.

Samarbetet mellan föräldrar och personal är oerhört viktigt. Du är alltid välkommen att diskutera frågor och funderingar om ditt barn! Det kan vara bra att sitta ner en stund och talas vid om hur barnet har det på förskolan, varje termin. Boka gärna tid med lärarna för ett samtal.

På tavlan i hallen skriver vi vilka lärare som arbetar och eventuella frånvaror och dagens lunch mat och ev annat viktigt för dagen.

Hälsoregler

 • Det är viktigt att barnen är friska och utvilade när de kommer till förskolan.
 • Efter sjukdom behöver barnet vara hemma minst en feberfri dag.
 • Vid förkylning bör barnet vara hemma om det är trött och hängigt.
 • Vid penicillinbehandling behöver barnet vara hemma i minst tre dygn efter det att behandlingen påbörjats.
 • Huvudregel vid all sjukdom är att när barnet väl kommer tillbaka till förskolan skall det orka att deltaga i alla aktiviteter såväl inom- som utomhus.

På förskolan skall ditt barn ha:

 • Inneskor
 • Extrakläder
 • Galonkläder och gummistövlar
 • Fotografi att ha vid klädfacket

 

Några saker att tänka på…

 • Barnen skall vara här senast klockan 9.00. Efter den tiden vill vi kunna arbeta ostört med barngruppen. Meddela sjukdom eller annan frånvaro före klockan 8:30, så att vi kan planera dagen och beställa mat utifrån det.
 • På griffeltavlan i hallen skriver vi vad som är dagens rätt. Där finns också uppgift om någon av lärarna är frånvarande.
 • Tala om för oss vem som hämtar barnet! Ring om ni blir försenade, så att vi kan ge barnet besked!
 • Ditt barn får gärna ta med böcker, naturföremål eller något särskilt, som det vill visa men vi är tacksamma om leksaker, godis, serietidningar m.m. behålles hemma.
 • Tala om för oss om ditt barn är allergiskt mot någon mat eller annat, som är bra för oss att veta.
 • Namna barnets alla kläder och tillhörigheter.
 • Hjälp ditt barn, att varje fredag tömma sitt fack på smutskläder och andra saker! Glöm inte, att ta hem teckningar och annat, som barnet gjort.