Vår verksamhet

Montessoriföreningen Maria är en föräldradriven förskola. Det innebär att det är föräldrarna, tillsammans med personalen, som hjälps åt för att föreningen ska fungera. Vi har två avdelningar – en småbarnsavdelning 1-3 år med 10 barn, Jollen, och en avdelning för de större barnen, 3-6 år med 19 barn, Skutan.

Under denna rubrik finner ni information om vad vi gör och vad vi har för målsättningar med vår verksamhet. Likaså kan ni ser hur en typisk dag ser ut, samt vad som händer och sker i samband med att man börjar hos oss.