Välkommen till Montessoriföreningen Maria!

Montessoriföreningen Maria är ett föräldrakooperativ som bedriver förskoleverksamhet enligt montessoripedagogiken. Kooperativ innebär engagemang hos föräldrarna och ger en personlig relation till förskolan med god insyn i barnens vardag. Genom sin arbetsinsats får man möjlighet att påverka verksamheten.

“För oss är ett föräldrakooperativ en självklarhet. Att få vara delaktig i förskolan där ens barn är hela dagarna känns som en ynnest. En stor fördel med kooperativ är också att man lär känna sitt barns kompisar och även deras föräldrar väl vilket är trevligt.”
Erika Osmar – förälder till ett barn på Skutan och ett på Jollen

Ansökan

Ni kan söka till vår förskola nu direkt för kommande behov.
Vi tar in de allra flesta barnen inför höstterminens start, men ibland behövs intagning under året av barn. Ni hittar blanketten Intresseanmälan under rubriken Praktisk Information och Dokument.                                                                                          Skriv lite kort om er själva och varför ni är intresserade av Montessori-förskola, skriv gärna också om vad ni tror att ni kan bidra med till vårt föräldrakooperativ. Maila ansökan till Föreningens köansvarig: koansvarig@montessori-maria.com  Välkommen!

 

Flowers