Välkommen till Montessoriföreningen Maria!

Montessoriföreningen Maria är ett föräldrakooperativ som bedriver förskoleverksamhet enligt montessoripedagogiken.

Att vara en del av ett kooperativ innebär ett engagemang hos föräldrarna som ger resultat i en personlig relation till förskolan med god insyn i barnens vardag. Liksom kommunala förskolor tillämpar vi maxtaxa men genom att vi som föräldrar själva är delaktiga och hjälper till kan vi lägga resurser på kvalitén i vår verksamhet och i att hålla våra barngrupper små och trygga.

Föräldrar till barn hos oss på Maria arbetar inte schemalagt i barngrupperna utan det lämnar vi till våra fantastiska pedagoger. Istället hjälper vi till med förtroendeuppdrag för föreningen. Det kan handla om allt ifrån festfix, inköp, laga en grind eller marknadsföra förskolan via hemsidan och andra kanaler.

Sagt från föräldrar med barn på Maria;

“För oss är ett föräldrakooperativ en självklarhet. Att få vara delaktig i förskolan där ens barn är hela dagarna känns som en ynnest. En stor fördel med kooperativ är också att man lär känna sitt barns kompisar och även deras föräldrar väl vilket är trevligt.”
Erika Osmar – förälder till ett barn på Skutan och ett på Jollen

Ansökan

Vår huvudsakliga intagning sker i augusti varje år då våra 6 åringar börjar förskoleklass men ibland behövs intagning under året av barn. Det kostar inget att stå i vår kölista och vi skriver in barn från 0 månader även om vi vill att barnet skall ha fyllt 1 år då de börjar hos oss.

Intagningar görs på de grunder som Göteborgs Stad godkänner: syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet. Av skollagen framgår också att föreningen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning. Samtidigt anger diskrimineringslagen att vi inte får diskriminera något barn som söker till vår verksamhet.

Maila er ansökan till Föreningens köansvarig Elin på koansvarig@montessori-maria.com

Välkommen!

Flowers