Välkommen till Montessoriföreningen Maria!

Montessoriföreningen Maria är ett föräldrakooperativ som bedriver förskoleverksamhet enligt montessoripedagogiken. Vi är av Montessoriförbundet en auktoriserad montessoriförskola vilket vi är otroligt stolta över!

Att vara en del av ett kooperativ innebär ett engagemang hos föräldrarna som ger resultat i en personlig relation till förskolan med god insyn i barnens vardag. Liksom kommunala förskolor tillämpar vi maxtaxa men genom att vi som föräldrar själva är delaktiga och hjälper till kan vi lägga resurser på kvalitén i vår verksamhet och i att hålla våra barngrupper små och trygga.

Föräldrar till barn hos oss på Maria arbetar inte schemalagt i barngrupperna utan det lämnar vi till våra fantastiska pedagoger. Istället hjälper vi till med förtroendeuppdrag för föreningen. Det kan handla om allt ifrån festfix, inköp, laga en grind eller marknadsföra förskolan via hemsidan och andra kanaler.

Ansökan

Vår huvudsakliga intagning sker i augusti varje år då våra 6 åringar börjar förskoleklass men ibland behövs intagning under året av barn. Det kostar inget att stå i vår kölista och vi skriver in barn från 0 månader även om vi vill att barnet skall ha fyllt 1 år då de börjar hos oss.

Maila er ansökan till Föreningens köansvarig Elin, koansvarig@montessori-maria.com

Välkomna!

Flowers